GRONDVERZET

U kunt bij ons terecht voor al uw graafwerkzaamheden, grondwerk voor verhardingen en het verwerken van deze materialen. Maar ook voor het maken van dammen, het leggen van betonplaten, het dempen van sloten en alle overige werkzaamheden waarbij een kraan u van dienst kan zijn.

Het kraanwerk doen we met mobiele kranen. Deze kranen, die een verstelgiek hebben zijn voorzien van brede banden en daarom ook geschikt om op grasland of ander onverhard terrein te werken. Bij deze machine’s hebben we verschillende uitrustingsstukken: Palletvork, sorteerbak, maaikorf, puinbak, smalle bak en brede bak. De kraan heeft een draai-kantelstuk, om makkelijker en preciezer te werken.

Voor het verzetten van grond maken wij gebruik van een beco gronddumpers met afdekkleppen. Hiermee kunnen we grond/zandtransport doen, maar ook de aan- en afvoer van bouwmaterialen.

Wij kunnen de levering van alle benodigde materialen verzorgen. Bijvoorbeeld zand, grind, puingranulaat en alle andere soorten verhardingsmaterialen. Maar ook het materiaal voor het maken van dammen, buizen, rijplaten e.d.

AGRARISCH LOONWERK

Als veehouder of akkerbouwer richt u zich natuurlijk bij voorkeur op de zaken waarin u goed bent. Uw specifieke kennis en kunde past u toe in uw bedrijf waar die het best tot z´n recht komt. Andere zaken kunt u beter uitbesteden.

Op het gebied van agrarisch loonwerk zijn wij daarin een zeer geschikte partner. Niet alleen vanwege de aanwezige kennis, maar vooral ook door ervaren chauffeurs en moderne machines kunnen diensten, voor u als agrarisch ondernemer efficiënt worden uitgevoerd. Loonwerk is niet meer simpelweg het op pad sturen van een man met een machine. Wij geven u deskundig advies en voorlichting over de juiste grondbewerking, bemesting, zaaibed bereiding, gewaskeuze en gewasverzorging. Ook leveren wij zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plastics en andere hulpstoffen, welke u ook maar nodig heeft.

Grondbewerking

 • Egaliseren
 • Cultiveren
 • Frezen
 • Ploegen
 • Inzaaien

Maisteelt

 • Zaaien
 • Spuiten
 • Hakselen
 • Aangedreven silagewagens

Mestverwerking

 • Erkend mediair
 • Vaste mest
 • Vloeibare mest
 • Mesttransport
 • Sleepslangbemesting
 • Zodebemesting
 • Bouwlandbemesting
 • Mest overpompen

Grasteelt

 • Grasmaaien
 • Harken
 • Grashakselen + toevoeging
 • Opraapsnijwagens + toevoeging
 • Kleine balen pers

Sleepslangbemesten is de meest bodemvriendelijke manier van mestaanwending met veruit de laagste bodemdruk.

Door het lage eigen gewicht en het grote draagvermogen van de banden wordt ook onder minder draagkrachtige omstandigheden optimaal werk afgeleverd en uw bodem zoveel mogelijk ontzien. Het levert u voordeel op door een betere benutting en omdat structuur-bederf wordt voorkomen. De grasopbrengst van de 1e snede is zichtbaar beter.

Voordelen

• Laagste bodemdruk
• Hogere grasopbrengst
• Hoge capaciteit, waardoor aantrekkelijke kuub prijs

Voor de sleepslangbemester staat een trekker op banden met een hoog draagvermogen voor de laagste druk per vierkante cm. In het veld wordt op zeer lage spanning gereden voor een zo groot mogelijk contactoppervlak.

Onze 12 meter brede sleepslangbemester is voorzien van flowmeter en sectie-afsluiting voor minder overlap. De trekker is voorzien van een GPS systeem voor een nette aansluiting van de werkgangen. De slang blazen wij leeg met lucht, waardoor we geen grote plassen water in het land hebben waar doorheen gereden wordt. Verder haspelt de slang lichter op, zodat er minder met de slang gereden hoeft te worden over het bemeste perceel.

 

Om mee te helpen bij het aansluiten van de slangen hebben we een quad bij ons, hierdoor hoeft er minder met trekkers door uw land gereden te worden. Naast 4 duims sleepslang gebruiken we 5 en 6 duims transportslang wat garant staat voor hoge capaciteit. Om wegen over te steken gebruiken wij een speciale sleepslangbrug.

Wij werken met mensen die ervaring met het sleepslangsysteem hebben en geven graag tips om het sleepslangbemesten bij u tot een succes te maken.

TOP